Het Trias tijdperk was een geologisch tijdperk dat ongeveer 251 miljoen jaar geleden begon en ongeveer 199 miljoen jaar duurde. Het was de periode na de grootste extinctiegebeurtenis in de geschiedenis van de aarde, de Perm-Trias extinctie, die 90% van alle soorten op aarde uitroeide.

Het Trias tijdperk was een periode van belangrijke veranderingen in de natuurlijke wereld. Het was de tijd waarin de eerste dinosauriërs, vliegende pterosauriërs en de eerste zoogdieren op aarde verschenen. Het was ook de periode waarin de eerste bloeiende planten evolueerden.

Tijdens het Trias tijdperk was de aarde een enkel supercontinent genaamd Pangaea. Het klimaat van de aarde was droog en heet, en er waren uitgestrekte woestijnen en zoutvlaktes.

Het tijdperk eindigde met een andere extinctiegebeurtenis, hoewel deze niet zo groot was als de Perm-Trias extinctie. Deze gebeurtenis opende de weg voor de opkomst van de dinosauriërs als de dominante dieren op aarde in het daaropvolgende Jura tijdperk.

In het algemeen was het Trias tijdperk een belangrijke periode in de geologische geschiedenis van de aarde, waarin veel van de belangrijkste dieren- en plantensoorten voor het eerst verschenen. Het was ook een tijd van grote geologische veranderingen, waarvan de gevolgen nog steeds te zien zijn in het landschap en de natuurlijke wereld van vandaag.